Tønsberg fjernvarme

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 5,5 MW

Fjernvarmeanlegget i sentrum av Tønsberg i Vestfold skal i første omgang basere seg på en midlertidig sentral ved svømmehallen i byen. Sentralen skal produsere varme til rundt 10 bygg.