Svorkmo

Svorkmo er et vannkraftverk i Orkdal.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 270 GWh
Effekt: 55 MW

Svorkmo er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket utnytter et fall på 99 meter i elven Orkla fra et inntak ved Bjørset i Meldal til Hongslo ved Svorkmo. Overføringstunnelen er om lag 15 kilometer lang. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak. Kraftverket har to Francis-turbiner med installert effekt på 55 MW. Kraftverket startet produksjonen i 1983.