Svandalsflona

Stryk i Svandalsflona.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 30 GWh
Effekt: 20 MW

Utbyggingen av kraftverkene i Røldal-Suldal var knyttet til behovet for elektrisitet til Norsk Hydros aluminiumverk på Karmøy. Svandalsflona kraftverk i Odda kommune i Hordaland har en installert effekt på 20 MW.