Suldal II

Suldal II

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 580 GWh
Effekt: 150 MW

Utbyggingen av kraftverkene i Røldal-Suldal var knyttet til behovet for elektrisitet til Norsk Hydros aluminiumverk på Karmøy. Kraftverket Suldal II på Nesflaten i Suldal kommune i Rogaland har to Francis-turbiner med en installert effekt på 150 MW.