Strandparken fjernvarme

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 3,2 MW

Strandparken fjernvarmenett med tilhørende varmesentral i Horten i Vestfold ble satt i drift høsten 2004 og sørger for oppvarming av boliger og varmt tappevann. Bebyggelsen er i hovedsak eneboliger og to- og firemannsboliger.