Stølsdal

Stølsdal et vannkraftverk i Ulla-Førrevassdragene.

Eierandel: 72 %
Produksjon: 51 GWh
Effekt: 17 MW

Stølsdal er et vannkraftverk i Ulla-Førrevassdragene i Hjelmeland kommune i Rogaland. Kraftverket ble satt i drift i 1986. Kraftverket har 17 MW installert effekt som kraftverk og 2x3 MW installert pumpekapasitet. Vannet kan pumpes opp i inntaksmagasinet til Kvilldal kraftverk.

Kraftverket utnytter fallet på 103 meter fra Kvivatnet og Bjørndalsvatnet. Vassbotnvatnet brukes som reguleringsmagasin for pumpestasjonen. Vannet kan reguleres mellom 475 og 470 meter over havet.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har også en eierandel i Stølsdal kraftverk.