Stegaros

Stegaros kraftverk.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 10,4 GWh
Effekt: 2,4 MW

Stegaros kraftverk i Tinn kommune i Telemark ble satt i drift høsten 2002. Kraftverket benytter seg av fallet mellom Mårvatn og Kalhovdfjorden. Kraftverket har en effekt på 2,4 MW og en midlere årsproduksjon på om lag 12 GWh. Kraftverket benytter en 2,4 kilometer lang tilløpstunnel fra Mårvatn.

Statkraft og Tinn Energi eier 50 prosent hver av kraftverket.