Skjomen

Skjomen kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 1257 GWh
Effekt: 313 MW

Skjomen kraftverk i Narvik kommune i Nordland utnytter vann fra vassdrag som ligger i Ballangen og Narvik. Kraftverket har tre aggregater som hver yter rundt 100 MW.

Reguleringsområdet i Skjomen omfatter magasinene Losi, Norddalen, Båtsvatn, Langvatn, Ipto og Kjårda. Til sammen kan de inneholde 721 millioner kubikkmeter vann og gir en samlet årsproduksjon på 1257 GWh.