Sima

Sima vannkraftverk.

Eierandel: 65 %
Produksjon: 2728 GWh
Effekt: 1120 MW

Sima kraftverk i Eidfjord kommune i Hordaland omfatter reguleringsinnretninger og to kraftstasjoner, Lang-Sima og Sy-Sima, i en felles fjellhall. Kraftproduksjonen startet i 1980.

Total lengde på utsprengte tunneler og sjakter er 61,3 kilometer. De største vannmagasinene er Langvatn, Rundavatn, Rembesdalsvatn og Sysenvatnet, alle med steinfylte damvegger. Kraftverket regulerer fossene Vøringsfossen, Stykkjedalsfossen and Rembedalsfossen.

Sima kraftverk regnes som et fint eksempel på ingeniørkunst innen vannkraftutbygging. Målt i samlet effekt er Sima det nest største kraftverket i Norge. Som ett av Statkrafts visningsverk er det åpent for publikumsbesøk og er med sin beliggenhet og utførelse blitt en turistattraksjon.

Lang-Sima kraftstasjon utnytter nedbørsfelt over om lag 1100 meter over havet sør og vest for Hardangerjøkelen, det vil si fallstrekninger ned til Osafjorden i elvene Norddøla og Austdøla, foruten felt over om lag 1170 meter over havet som renner ut gjennom elven Sima. Fallhøyden er 1065 meter, og installert effekt i to turbiner er 500 MW.

Sy-Sima kraftstasjon utnytter nedbørsfelt fra Sima og øvre deler av Bjoreia med sideelvene Leiro og Isdøla. Fallhøyden er 905 meter, og installert effekt i to turbiner er 620 MW.