Røldal

Røldal kraftstasjon.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 770 GWh
Effekt: 160 MW

Utbyggingen av Røldal kraftstasjon og de øvrige kraftverkene i Røldal-Suldal var knyttet til behovet for elektrisitet til Norsk Hydros aluminiumverk på Karmøy. Installert effekt på Røldal kraftverk i Odda kommune i Hordaland er 160 MW.