Rødberg

Rødberg kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 15 GWh
Effekt: 3,2 MW

Rødberg kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud utnytter 60 prosent av fallet mellom de to kraftstasjonene Nore 1 og Nore 2 ved å utnytte minstevannsføringen fra Rødberg dam. Kraftverket har en årlig produksjon på 15 GWh.