Reinforsen

Reinforsen

(Foto: Statkraft)

Eierandel: 100 %
Produksjon: 28 GWh
Effekt: 3,4 MW

Reinforsen kraftverk ligger 11 kilometer ovenfor Ranaelvas utløp ved Mo i Rana i Nordland. Kraftverket utnytter et fall på 24,4 meter. I kraftstasjonen er det installert to aggregater med en samlet effekt på 3,4 MW.