Porsgrunn fjernvarme

Porsgrunn, Herøya

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 34,5 MW

Varmesentralen på Herøya i Porsgrunn kommune i Telemark utnytter spillvarme fra produksjonsanleggene til gjødselkonsernet Yara International og er knyttet opp mot fjernvarmenettet i Porsgrunn.

Kundene består av både offentlige og private næringsinteresser, i tillegg til ulike store boligsameier. Fjernvarmen benyttes til oppvarming og til varmt tappevann i en rekke bygg i Porsgrunn, foruten i betydelig grad til gatevarme om vinteren. På Kjølnes er det i tillegg etablert et varmeanlegg som i hovedsak fungerer som en reservesentral.