Pålsbu

Pålsbu kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 22 GWh
Effekt: 6 MW

Pålsbu kraftverk ligger rett innunder Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune i Buskerud og utnytter fallet fra dammen til kraftproduksjon. Anleggsarbeidene startet i februar 2006, og kraftverket ble satt i drift sommeren 2007. Kraftverket har en installert effekt på 6 MW.