Novle

Novle

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 200 GWh
Effekt: 40 MW

Utbyggingen av kraftverkene i Røldal-Suldal var knyttet til behovet for elektrisitet til Norsk Hydros aluminiumverk på Karmøy. Novle kraftverk nord for Røldal i Odda kommune i Hordaland har en installert effekt på 40 MW.