Norddalen

Norddalen kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 32 GWh
Effekt: 7,5 MW

Norddalen er et vannkraftverk i Norddalen i Narvik kommune i Nordland fylke. Kraftverket utnytter fallet fra magasinet Lossivatnet, som reguleres mellom 732 og 700 meter over havet. Det hentes også inn vann fra to bekkeinntak, samt fra elven Sealggjohka. Det er installert en turbin på 7,5 MW.

Vannet fra kraftverket benyttes også i Skjomen kraftverk.