Middyr

Middyr kraftverk i Røldal-Suldal.

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 5 GWh
Effekt: 1,5 MW

Utbyggingen av kraftverkene i Røldal-Suldal var knyttet til behovet for strøm til Norsk Hydros aluminiumverk på Karmøy. Middyr kraftverk i Odda kommune i Hordaland har en installert effekt på 1,5 MW.