Litjfossen

Litjfossen vannkraftverk.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 160 GWh
Effekt: 74 MW

Litjfossen er et vannkraftverk i Orklavassdraget (Orkla) i Tynset kommune i Hedmark. Kraftverket består av en Francis-turbin med en effekt på 74 MW og en årlig middelproduksjon på 160 GWh.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 290 meter fra inntaksmagasinet Innerdalsvatnet og ned til Storfossdammen. Reguleringshøyden på det oppdemte Innerdalsvatnet er 35 meter. Det hentes også vann fra flere bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1982.