Lio

Lio kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 225 GWh
Effekt: 40 MW

Lio kraftverk i Tokke kommune i Telemark ble satt i drift i 1969. Hovedinntaket for kraftverket ligger i Byrtevatn, og vannet er regulert av en om lag 20 meter høy steinfyllingsdam. Kraftstasjonen ligger ved Rukke bro ovenfor Dalen. Deretter renner vannet ut i Tokkeåi. Kraftverket har et aggregat med effekt på 40 MW.