Kvanndal

Kvanndal

Eierandel: 4,79 %
Produksjon: 150 GWh
Effekt: 40 MW

Kvanndal vannkraftverk i Suldal kommune i Rogaland satt i drift i 1967. Det er et magasinkraftverk som utnytter vannressursene og fallet mellom Sandsvatnet, der magasinet ligger, og Kvanndalsfoss, som er del av Røldal-Suldalvassdraget. Fallhøyden er 328 meter.

Kraftverket har en Francis-turbin med installert effekt på 40 MW og en midlere årsproduksjon på 150 GWh. Utviklingen av kraftstrengen i Røldal-Suldal fant sted i tilknytning til behovet for strømleveranser til Norsk Hydros anlegg for produksjon av primæraluminium på Karmøy.