Klæbu

Biobrenselanlegg i Klæbu.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 6 GWh
Effekt: 7 MW

Klæbu biobrenselanlegg i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag ble satt i drift i 2004. Anlegget har en årlig produksjon på ca. 6 GWh og en kapasitet på rundt 7 MW.