Jarlsø fjernvarme

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 2,1 MW

Varmesentralen på Jarlsø i Tønsberg i Vestfold leverer fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann til private husstander og næringskunder på øya.

En midlertidig varmesentral ble satt i drift ved juletider i 2008 ved hjelp av gass og elektrisitet, men meningen er at sjøvann og varmepumpe skal være energikilden for varme til de om lag 400 planlagte leilighetene på Jarlsø.