Innset

Eierandel: 100 %
Produksjon: 460 GWh
Effekt: 91 MW

Innset kraftverk ligger 170 meter inne i fjellet om lag 32 kilometer fra Setermoen i Bardu kommune i Troms. Kraftverket har to aggregater som hver yter 45,5 MW.

Kraftverket ble satt i drift i 1961. Det har to Francis-turbiner og utnytter en fallhøyde på 188 meter.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverker. Med et naturlig nedbørsfelt på 1234 kvadratkilometer er Altevatn et av landets største magasiner.