Trondheim Fjernvarme

Nye Heimdal fjernvarme fra 2007.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 530 GWh
Effekt: 297 MW

I 2007 ble nye Heimdal varmesentral satt i drift i Trondheim i Sør-Trøndelag og økte den årlige andelen av avfallsenergi fra 200 til 350 GWh. Total årlig fjernvarmeproduksjon er 530 GWh.

Hovedkilden for oppvarmingen er restavfall, og andelen av slikt avfall i fjernvarmeproduksjonen utgjør nesten 70 prosent. Avfallet kommer fra hele Midt-Norge, fra Saltfjellet i nord til Dovre i sør, og hvert år kan anlegget brenne over 200.000 tonn avfall.

Anlegget er underlagt strenge miljøkrav. Hver av de tre ovnene har eget renseanlegg for fjerning av forurensninger både i form av partikler og gass.