Haukeli

Gamle Haukeli kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 38,2 GWh
Effekt: 4,9 MW

Gamle Haukeli kraftverk i Vinje kommune i Telemark ble satt i drift i 1957 og var det første kraftverket i Tokke-utbyggingen. Kraftverket ble sommeren 2013 revet for å gi plass til et nybygd Haukeli kraftverk, som ble satt på drift i november 2013. Kraftverket utnytter fallet fra Vatjern ned til den nederste delen av Flothylåi.