Grytten

Grytten kraftverk i Romsdalshorn.

Eierandel: 88 %
Produksjon: 514 GWh
Effekt: 126,3 MW

Grytten kraftverk ligger ved foten av fjellet Romsdalshorn i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket henter vann fra Mardalsfossen, et av Norges høyeste fossefall. Kraftverket henter også vann fra Olaskardsvatnet, Fetjåvatnet, Mongevatnet via Monge pumpestasjon, Grøttavatnet, Rangavatnet og Nedre Mardalsvatnet via Mardal pumpestasjon, samt fra Fossafjelltjødna. Grøttavatnet er regulert mellom 980 og 930 meter over havet. Deler av nedbørsområdet ligger i Nesset kommune, og det overføres vann fra Eikesdalsvassdraget til kraftverket som igjen slippes ut i Rauma.

Kraftverket har installert en Pelton-turbin på 149 MW og er eid av Statkraft med 88 prosent og Tafjord Kraft med 12 prosent. Kraftverket startet produksjonen i 1977.