Gresslifoss

Gresslifoss kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 108 GWh
Effekt: 21 MW

Gresslifoss kraftverk er et vannkraftverk i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverkets inntaksmagasin er Gresslidammen. Fallhøyden er maksimalt 34 meter. Midlere årsproduksjon er på 108 GWh og installert effekt er på 21 MW.

Kraftverket startet produksjonen i 1966 og ble modernisert i 2002. Det er installert en Kaplan-turbin i anlegget.