Grana

Grana vannkraftverk

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 280 GWh
Effekt: 75 MW

Grana kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket har en Francis-turbin med en installert effekt på 75 MW og en årlig middelproduksjon på 280 GWh.

Grana utnytter et fall på 462 meter fra magasinet i Gransjøen, som reguleres mellom 650 og 610 meter over havet. Kraftverket utnytter også vannet fra en rekke bekkeinntak. Anlegget startet kraftproduksjonen i 1982.