Fossan

Fossan kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 13 GWh
Effekt: 2,6 MW

Fossan er et vannkraftverk i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket utnytter fallet fra Håen til Sellisjøen og regulerer elva Tya. Midlere årsproduksjon er på 13 GWh og installert effekt er på 2,6 MW. Kraftverket startet produksjonen i 2000 og regnes som et småkraftverk.