Fjæremsfossen

Fjæremsfossen vannkraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 74 GWh
Effekt: 18 MW

Fjæremsfossen kraftverk ligger i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag. Elvekraftverket, som ble satt i drift i 1957, utnytter vannet i Nea- og Nidelvvassdraget som løper helt fra Sverige og gjennom fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. Installert effekt er på 18 MW. Kraftverket har to Francis-turbiner.