Byrte

Byrte kraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 112 GWh
Effekt: 20 MW

Byrte kraftverk i Tokke kommune i Telemark ble satt i drift i 1969. Det har inntak i Botnedalsvatn, der det er bygget en reguleringsdam ved utløpet til Frolandsåi. Kraftstasjonen ligger like ovenfor reguleringsdammen i Byrtevatn. Byrte kraftverk har et aggregat med en effekt på 20 MW og en midlere årsproduksjon på 112 GWh.