Brattset

En foss

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 400 GWh
Effekt: 80 MW

Brattset er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag. Anlegget består av to like Francis-turbiner med en samlet effekt på 80 MW. Årlig middelproduksjon er 400 GWh. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 273 meter fra inntaksmagasinet Storfossdammen til utløpet i Orkla sør for Berkåk. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1982.