Aurland IV (Vangen)

Aurland IV (Vangen)

Fjord i Aurland.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 105 GWh
Effekt: 35 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland IV Vangen ble åpnet i 1980 og utnytter vannet i Aurlandselven. Kraftverket er det lavestliggende og dermed det siste i vassdraget. Kraftverket er bare i drift i vinterhalvåret. Det er installert en Kaplan-turbin på 35 MW.