Aurland III

Aurland III

Fjord i Aurland.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 70 GWh
Effekt: 270 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland III er et vannkraftverk ved Vetlebotnvatn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket ble åpnet i 1979 og er et kombinert kraftverk og pumpekraftverk. I sommermånedene pumpes det vann fra Vetlebotnvatn opp i Nyhellervatnet. Vannet brukes så på vintertid til kraftproduksjon i det samme anlegget. To reversible Francis-turbiner utnytter et fall på 400 meter fra Nyhellervatnet. Tilsiget er på 92 millioner kubikkmeter, og nedslagsfeltet er på 145 kvadratkilometer.