Aurland II L

Aurland II L

Fjord i Aurland.

Eierandel: 7 %
Produksjon: 186 GWh
Effekt: 60 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland II L er et vannkraftverk i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket utnytter to ulike fallhøyder og vann som har vært brukt i kraftverket Aurland III. Aurland II L ble åpnet i 1983 og har to Francis-turbiner, hver på 30 MW, som utnytter et fall på 110 meter fra Versterdalsvatn og Vetlebotnvatn. Tilsig til disse turbinene er på 560 millioner kubikkmeter, og nedslagsfeltet er på 333 kvadratkilometer. Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 186 GWh.