Aurland I

Aurland I

Vannkraftverk i Aurland

Eierandel: 7 %
Produksjon: 1945 GWh
Effekt: 675 MW

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland kraftverk er et vannkraftverk i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket startet produksjonen i 1973 og var ferdig utbygget i 1989. Tre Pelton-turbiner, hver på 225 MW, utnytter et fall på 870 meter fra magasinet i Viddalsvatn.