Ås fjernvarme

Ås fjernvarme.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 42 GWh
Kapasitet: 16 MW

Varmesentralen i Ås i Follo kommune i Akershus har en 10 MW biokjel med røykgasskondensator, som skal fyres med skogsavfall, foruten en spisslastkjel på 6 MW som kan fyres med bioolje. I tillegg har anlegget en 12 MW gass- eller oljekjel som reservelast.

Fjernvarmenettet omfatter en 10 kilometer lang trasé, deriblant en trasé på to kilometer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Varmeleveransen vil være på 42 GWh og gi en årlig CO2-effekt på om lag 10.000 tonn CO2 spart.

Fyringsanlegget er basert på bioenergi i form av fuktig skogsflis og annet skogsavfall (grot). Anleggets fornybarhetsandel forventes å være større enn 97 prosent.