Binga

Mint grønt basseng ved Binga karftverk.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 414 GWh
Effekt: 100 MW

Binga-kraftverket er bygget rett nedenfor vannkraftverket Ambuklao og Binga-dammen i Filippinene. Anlegget ble tatt i bruk i 1960 og har en installert kapasitet på 100 MW. Den steinsatte dammen med en skrå kjerne av leire er 107 meter høy og danner et reservoar på 87 millioner kubikkmeter.