Brasil

Monjolino kraftverk

Vannkraftverket Monjolinho i Rio Grande do Sul. (Foto: Statkraft)

Statkraft vurderer Brasil som et nøkkelmarked for vekst i de kommende årene. Statkraft har vært aktiv i Brasil siden 2008, da vårt datterselskap SN Power åpnet kontor. Siden 2014 har vi vært til stede i Brasil som Statkraft.

I 2012 kjøpte SN Power en minoritetsandel i fornybarselskapet Statkraft Energias Renovávais S.A. (tidligere Desenvix). I 2015 økte Statkraft sin eierandel til 81,3 prosent og integrerte selskapet i Statkraft.  

Om Statkraft Energias Renovávais

Statkraft Energias Renovávais er eid 81,3 prosent av Statkraft og 18,70 prosent av FUNCEF, som er Brasils tredje største pensjonsfond.

Selskapet har eierinteresser i 12 kraftverk i drift, med en samlet installert effekt på 316 MW. Porteføljen består av 10 vannkraftverk (188 MW) og to vindparker (128 MW).

En prosjektportefølje bestående av mindre vannkraftprosjekter er også en del av selskapets eiendeler.

Selskapet eier også 100 prosent i Enex, et datterselskap som har spesialisert seg på drift og vedlikehold av små og mellomstore kraftverk.

Vårt hovedkontor i Brasil ligger i Florianopolis.

Om Markedsoperasjoner

Gjennom oppkjøpet av Enerpar er Statkraft i Brasil eier av kraftkontrakter med et årlig volum på 1,2 TWh og løpetid inntil 2025. Statkraft er også aktiv innenfor energikommersialisering i Brasil gjennom enheten Trading & Origination. Med innovative løsninger basert på innsikt i det brasilianske energimarkedet og erfaring fra de europeiske kraftmarkedene hjelper Statkraft sine samarbeidspartnere med å optimalisere energiporteføljen og håndtere energirelatert risiko.

Virksomheten drives fra vårt handelskontor i Rio.

 • Bahia vindpark

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: - Installert effekt: 95,19 MW Vindparken Bahia lig...

  Bahia Wind Farm Complex Vindkraft
 • Barra dos Coqueiros vindpark

  Eierandel: 95 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: - Installert effekt: 35 MW Vindparken Barra dos...

  Barra dos Coqueiros Vindkraft
 • CERAN

  Eierandel: 5 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 1507 GWh Effekt: 360 MW CERAN (Energetic Complex of...

  CERAN Vannkraft
 • Dona Francisca

  Eierandel: 2,1 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 679 GWh Effekt: 125 MW Vannkraftverket Dona...

  Dona Francisca HPP Vannkraft
 • Esmeralda SHP

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 128,6 GWh Effekt: 22,2 MW

  Esmeralda SHP Vannkraft
 • Moinho

  Eierandel: 100% eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3% av Statkraft. Produksjon: 61,6 GWh Effekt: 13,7 MW Vannkraftverket Moinho har ...

  Moinho SHP Vannkraft
 • Monjolinho

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 395 GWh Effekt: 74 MW Vannkraftverket Monjolinho h...

  Monjolinho HPP Vannkraft
 • Passos Maia

  Eierandel: 50 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 155,5 GWh Effekt: 25 MW Vannkraftverket Passos Maia...

  Passos Maia SHP Vannkraft
 • Santa Laura

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 88,7 GWh Effekt: 15 MW Vannkraftverket Santa Laura...

  Santa Laura SHP Vannkraft
 • Santa Rosa II

  Eierandel: 100 % eid av Statkraft Energias Renováveis, som er eid 81,3 % av Statkraft. Produksjon: 149,5 GWh Effekt: 30 MW Vannkraftverket Santa Rosa...

  Santa Rosa II SHP Vannkraft