Storbritannia

Vindmøller på Sheringham Shoal-feltet.

Vindmøller på Sheringham Shoal-feltet. (Foto: Charles Hodge Photography)

Statkraft har operert i Storbritannia siden 2003, hovedsakelig via en rekke partnerskap som ble opprettet for å utvikle vindkraft. Statkraft driver vannkraftverk, vindparker og havvindparker i Storbritannia.

Statkraft er en betydelig krafthandelsaktør i det britiske markedet, og er involvert i en rekke vindkraftprosjekter i Storbritannia. London-kontoret står i spissen for å utvikle Statkraft-konsernets videre forretningsmuligheter i Storbritannia.

Statkraft UK Ltd er et av datterselskapene til Statkraft AS. Kontoret ligger i Moorgate i London.

 • Alltwalis vindpark

  Eierandel: 51 % Produksjon: 64 GWh Installert effekt: 23 MW Statkraft er majoritetseier og driver Alltwalis vindpark i Wales i Storbritannia. Parken...

  Vindmøller sett fra ovenfra på Alltwallis vindpark. Vindkraft
 • Andershaw vindpark

  Andershaw vindpark ligger i South Lanarkshire i Skottland.

 • Baillie vindpark

  Eierandel: 40,8 % Produksjon: 170 GWh Installert effekt: 52,5 MW Vindparken Baillie ligger nær Thurso i Skottland i Storbritannia og har vært i drift...

  Baille vindpark på den Skotske høysletta. Vindkraft
 • Berry Burn vindpark

  Eierandel: 51 % Produksjon: 184 GWh Installert effekt: 66,7 MW Vindparken Berry Burn ligger nær byen Inverness nord i Skottland. Vindparken har 29...

  Berry Burn vindpark i åpent landskap. Vindkraft
 • Rheidol

  Eierandel: 100 % Produksjon: 89 GWh Effekt: 49 MW Vannkraftverket Rheidol ligger nær Aberystwyth i midtre del av Wales i Storbritannia og er det...

  Rheidol vannkraftverk nær Aberystwyth. Vannkraft
 • Sheringham Shoal vindpark

  Eierandel: 40 % Produksjon: 1,1 TWh Installert effekt: 317 MW Havvindparken Sheringham Shoal ligger mellom 17 og 23 kilometer utenfor kysten av North...

  Vindmøller på Sheringham Shoal vindpark. Vindkraft