Cheves

Mint grønt vann ved Cheves.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 840 GWh
Effekt: 176,35 MW

Cheves er lokalisert 130 kilometer nord for hovedstaden Lima, på elven Huaura i Peru. Kraftstasjonen består av to aggregater med en samlet effekt på 172 MW og utnytter et fall på 600 meter. Kraftverket er det første Statkraft-konsernet har utviklet og bygget ut på egenhånd i Sør-Amerika.

Vannkraftverket Cheves startet kommersiell drift i slutten av august 2015 og vil årlig produsere rundt 840 GWh basert på regn og smeltevann fra Andesfjellene. Strømmen selges gjennom en langsiktig kraftsalgsavtale inngått med åtte lokale distribusjonsselskaper.

Statkraft har vært til stede i Peru siden 2003, først gjennom datterselskapet SN Power og siden sommeren 2014 i egen regi. Sammen med det statlige investeringsfondet Norfund eier og drifter Statkraft nå ni vannkraftverk i landet, med en samlet kapasitet på 443 MW og en årlig kraftproduksjon på nærmere 2500 GWh.

Engasjementet i Peru inngår i Statkrafts satsing i Sør-Amerika, som omfatter utvikling, drift og vedlikehold av vann- og vindkraft i kjernemarkedene Brasil, Chile og Peru. Virksomheten i de tre landene består av eierandeler i 20 vannkraftverk og to vindparker, en omfattende krafthandelsaktivitet og mer enn 700 ansatte.