Theun Hinboun

Theun Hinboun kraftverk.

Eierandel: 20 %
Produksjon: 3 TWh
Effekt: 500 MW

I januar 2013 åpnet det laotiske selskapet Theun Hinboun Power Company (THPC) to nye kraftstasjoner, som i likhet med eksisterende anlegg i Laos skal driftes og vedlikeholdes av Statkraft. Totalt vil utvidelsen doble kraftproduksjonen til 3 TWh per år.